Projet C-119

 

Inrichting van een beveiligde ruimte

om het bezoek van het troepentransportvliegtuig C-119 mogelijk te maken.

 

Oproep voor giften

 

Onze vereniging is actief in het kader van het "War Heritage Institute" (afgekort WHI) in het Jubelpark te Brussel en meer bepaald in de Luchtvaarthall waar wordt deelgenomen aan de restauratie van oude vliegtuigen en het beheer van archieven met betrekking tot de luchtvaart.

 

Tussen de tentoongestelde vliegtuigen bevindt zich een Fairchild C-119, die gebruikt werd door de Belgische Luchtmacht van 1952 tot 1973 voor het transport van troepen en materieel en voor humanitaire opdrachten. Een van de twee nog bestaande exemplaren in België staat in de Luchtvaarthall van het Museum in het Jubelpark. Dit vliegtuig is welbekend bij een groot aantal Belgen: zij die de evacuatie van Kongo in 1964 hebben meegemaakt, de parachutisten die het gebruikt hebben tijdens hun militaire dienst, de militairen tijdens hun verblijf in het leger en de televisiekijkers die de reportages hebben bekeken van de humanitaire opdrachten.

 

 

Het interieur van de C-119 is voor het ogenblik gesloten voor het publiek om redenen van veiligheid en bescherming. Toen de laadruimte nog toegankelijk was kenden de bezoeken een groot succes, zowel bij de volwassenen als bij de kinderen. Het project van onze vereniging, dat de goedkeuring heeft van de autoriteiten van het WHI, bestaat uit het voorzien van een beschermde doorgang voor bezoek en een ruimte voor het tentoonstellen van foto's,mannequins en objecten die gerelateerd zijn aan de zendingen die met de C-119 uitgevoerd werden. Dit is onze manier om eer te betuigen aan de vliegeniers en de parachutisten die aan boord van dit legendarisch vliegtuig hebben gevlogen.

 

Onze ploeg vrijwilligers heeft een jarenlange ervaring in het herconditioneren van oude vliegtuigen en er zal ook een beroep gedaan worden op gespecialiseerd firma's voor de moeilijkere technische aspecten, zodat er een lange levensduur kan gegarandeerd worden.

 

Het budget voor het project bedraagt 27600 euro. Wij kunnen dit maar gedeeltelijk bekostigen met de eigen fondsen en wij lanceren dan ook een oproep voor giften met als doel de "bezoekersruimte" te kunnen openen einde 2018.

 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project.

De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting genieten van een belastingvermindering van 45% voor de effectief gestorte bedragen.

 

De giften dienen gestort te worden op de rekening:

 

BE10 0000 0000 0404     (BIC : BPOTBEB1)

van de Koning Boudewijnstichting

met de volgende gestructureerde vermelding:

128/2982/00054

 

(deze komt overeen met het nummer van het project van de AELR bij de Stichting).

 

 

Wij danken U bij voorbaat voor uw steun.

 

 

 Philippe Doppagne

Voorzitter