Het documentatiecentrum

Dit centrum verzamelt talrijke oudere werken en tijdschriften gewijd aan de luchtvaart en plannen en handleidingen van vliegtuigen die nu verdwenen zijn. Een aanzienlijke verzameling foto's, waarvan een gedeelte gedigitaliseerd werd, kan ter plaatse geconsulteerd worden door de leden die in orde zijn met hun lidmaatschap. In principe is het documentatiecentrum toegankelijk gedurende de openingsuren van het KLM. Het is nochtans aan te raden om een afspraak te maken.

De AELR geeft ook een driemaandelijks tijdschrift uit dat hoofdzakelijk de geschiedenis behandelt van de luchtvaart in België, en een newsletter die aan de leden elektronisch wordt verstuurd.

Het Air Historical Team van de AELR groepeert de leden die bijeen komen in het documentatiecentrum op dinsdag. Ieder van hen is gespecialiseerd in een of meerdere materies en zij antwoorden op vragen in functie van hun competentie. Zij vullen de verzamelingen aan, identificeren zeldzame vliegtuigtypes, digitaliseren en nemen deel aan de redactie van artikelen voor het driemaandelijks tijdschrift.

Contact: Charlie de la Royère. Tel.: 0477/51.63.93   E-mail: docu.aelr@klm-mra.be

Coördinator van het Air Historical Team: Daniel Brackx.